Wat doet Like a Person


Like a Person biedt coaching en begeleiding om mensen met autisme te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.


 • Coaching: Doelmatig en procesgebonden werken aan persoonlijke ontwikkeling
 • Begeleiding: Ondersteuning bij het dagelijks leven

Kernwaarden

Cliëntgericht: de cliënt bepaalt het tempo en de mogelijke draagkracht voor ontwikkeling. Like a Person heeft hierin wel een signalerende rol indien de inschatting van de cliënt niet past bij de werkelijkheid.

Eerlijkheid: Like a Person is van mening dat het coachingstraject alleen zinvol kan zijn als beide partijen open en eerlijk zijn.

Balans brengen: Like a Person is stellig van mening dat autisme niet iets is dat genezen kan worden. Er zijn echter wel mogelijkheden om meer balans aan te brengen in het dagelijks leven, waardoor het leven met autisme (veel) dragelijker wordt.

Samen werken we aan

 • Balanceren van draagkracht en draaglast
 • Verhelderen van persoonlijke waarden en drijfveren
 • Onderzoeken van persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
 • Creëren van een actieplan
 • Vasthouden aan voornemens
 • Bieden van luisterend oor (klankbord)
 • Levensloopbegeleiding
 • Omgaan met sensorische overprikkeling
 • Reflecteren
 • Plannen (timemanagement)
 • Ontspanningstechnieken
 • Bieden van informatie over autisme
 • Bieden (nieuw) perspectief
 • Uitwisselen van praktische tips
 • Communicatiebrug vormen tussen neurotypical/autisme leefwereld.

Aanvullend

Mijn ervaring leert dat veel mensen onvoldoende op de hoogte zijn van de beperkingen die autisme met zich mee kan brengen. In veel gevallen gaat het hierbij niet om onwil. Like a Person wil een rol gaan spelen in het adviseren van deze mensen; bijvoorbeeld werkgevers of werknemers van mensen met autisme. Door het aanbieden van eenvoudige handvatten wordt het voor hun mogelijk om mensen met autisme te begrijpen en benaderen. Het zelfde geldt voor sommige zorgverleners. Die hebben een theoretische achtergrond, terwijl de praktijk toch heel anders kan zijn. Like a Person wil persoonlijke ervaringen en informatie delen om deze personen dichter bij de leefwereld van mensen met autisme te brengen.