In het kort

 • (Jong)volwassenen met autisme (of een sterk vermoeden hiervan)
 • Gemiddelde tot hoge intelligentie

Om mensen met autisme

 • op een passende manier te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.
 • inzicht te laten krijgen in hun kwaliteiten en vaardigheden.
 • In de gemeenten binnen West-Friesland.
 • Door de cliënt gewenste locatie.
 • Op verzoek digitaal contact.
 • Frequentie naar behoefte van de cliënt. Gemiddeld 1x in de week.
 • Ongeveer 1,5 – 3 uur per gesprek.
 • Balanceren van draagkracht en draaglast
 • Onderzoeken van persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
 • Creëren van een actieplan
 • Bieden van luisterend oor (klankbord)
 • Levensloopbegeleiding
 • Omgaan met sensorische overprikkeling
 • Plannen (timemanagement)
 • Ontspanningstechnieken
 • Communicatiebrug vormen tussen neuro-typical en autisme leefwereld.
 • Diagnostiek
 • Therapeutische behandeltrajecten
 • Email: milou@likeaperson.com
 • Telefoonnummer: 06-25 37 28 82

Like a Person

Coaching en begeleiding voor (jong)volwassenen met autisme

Like a Person

Ik heb lang gestreefd om zo veel mogelijk ‘net als alle andere mensen’ te zijn met mijn beperking. Like a Person is dan ook een speling op het spreekwoord “Het zijn net mensen”.